Ở trên hoặc dưới? - Cần lắp đặt màn hình khí

Tháng 4 13,2018

Máy dò khí, ở trên hay dưới? Cả hai đều đúng.

Màn hình giám sát khí đốt của Wolf không chỉ là một màn hình đơn khí, mà còn là một hệ thống gas đa năng. Nó có thể phát hiện rò rỉ khí LPG, khí than, khí đốt tự nhiên và khí gas sũng khí dễ cháy và rõ ràng cảnh báo những nguy cơ tiềm ẩn đối với người sử dụng. Trong khi một số khí nặng hơn-như không khí như LPG, bạn nên lắp đặt nó trên khoảng 30cm từ sàn. Và đối với khí tự nhiên như nhẹ hơn không khí, hãy giữ khoảng cách 30cm từ trần. Vì vậy, trước khi sử dụng Máy dò khí, hãy tìm hiểu loại khí bạn đang sử dụng và điều này sẽ giúp bạn cài đặt đúng cách.

Ở trên hoặc dưới? - Cần lắp đặt màn hình khí

Chia sẻ:

Bài viết gần đây

Tất cả các blog