Hơn 10 ứng dụng cho những cảnh khác nhau

Bạn muốn trở thành nhà phân phối Wolf-Guard có thẩm quyền?Tải xuống Dưới đây cho:

Ứng dụng phân phối Wolf-Guard

Hợp đồng Phân phối Wolf-Guard


Điều khoản và Điều kiện của việc trở thành Nhà phân phối / Người bán lại Wolf-Guard được ủy quyền:


1.Nhân viên phân phối phải tuân thủ nghiêm ngặt chính sách MAP đối với tất cả các sản phẩm thương hiệu Wolf Guard mà tuyên bố trên thỏa thuận phân phối Wolf-Guard.

2.Distributor được phép quảng cáo, bán và phân phối sản phẩm chỉ trong khu vực được chỉ định.

3.Distributor có khả năng tài chính tốt để mang theo dòng sản phẩm thương hiệu Wolf-Guard.

4.Distributor có khả năng cung cấp dịch vụ bán hàng trước, bán hàng và dịch vụ hậu mãi cho người dùng cuối.

5.Distributor có thể quản lý các đại lý bán lẻ của mình để tuân thủ các quy định về tiếp thị Wolf-Guard.