HỆ THỐNG ALARM GSM & PSTN M2-1,

HỆ THỐNG ALARM GSM & PSTN M2-1,

Hệ thống báo động không dây, có thể giám sát từ xa, cánh tay, giải giáp và kết hợp các thiết bị dò hồng ngoại, khói, khí và từ tính để bảo vệ 24 giờ cho ngôi nhà của bạn.