Chính sách bảo mật

Ứng dụng này tôn trọng và bảo vệ quyền riêng tư của tất cả người dùng sử dụng dịch vụ này. Để cung cấp cho bạn các dịch vụ chính xác và được cá nhân hóa hơn, ứng dụng này sẽ sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách bảo mật này. Tuy nhiên, ứng dụng này sẽ xử lý thông tin này với mức độ siêng năng và cẩn trọng cao. Ngoại trừ được quy định khác trong Chính sách bảo mật này, ứng dụng này sẽ không tiết lộ hoặc cung cấp thông tin này cho bên thứ ba mà không có sự cho phép trước của bạn. Ứng dụng này sẽ cập nhật chính sách bảo mật này theo thời gian. Khi bạn đồng ý với Thỏa thuận sử dụng ứng dụng này, bạn được coi là đã đồng ý với toàn bộ nội dung của Chính sách bảo mật này. Chính sách bảo mật này là một phần không thể thiếu của Thỏa thuận dịch vụ ứng dụng này.

1. Phạm vi ứng dụng

(a) Thông tin đăng ký cá nhân bạn cung cấp dựa trên ứng dụng này khi bạn đăng ký tài khoản ứng dụng này;

(b) Thông tin trên trình duyệt và máy tính của bạn được ứng dụng tự động nhận và ghi lại khi bạn sử dụng dịch vụ web của ứng dụng hoặc truy cập trang web của ứng dụng, bao gồm nhưng không giới hạn địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngôn ngữ được sử dụng, truy cập ngày giờ, thông tin tính năng phần cứng và phần mềm, hồ sơ trang web bạn cần và dữ liệu, v.v.

Dữ liệu cá nhân của người dùng thu được từ đối tác kinh doanh thông qua các phương tiện pháp lý của ứng dụng này Bạn nên biết và đồng ý rằng các thông tin sau không áp dụng cho Chính sách bảo mật này:

(a) Thông tin từ khóa bạn đã nhập khi sử dụng dịch vụ tìm kiếm được cung cấp bởi ứng dụng này;

(b) Một số dữ liệu thông tin bạn đăng trong ứng dụng này đã được ứng dụng này thu thập, bao gồm nhưng không giới hạn ở sự tham gia, thông tin giao dịch và chi tiết đánh giá.

(c) Một số hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm quy tắc ứng dụng này và các biện pháp mà ứng dụng này đã áp dụng đối với bạn.


2.Thông tin sử dụng

(a) Ứng dụng này không cung cấp, bán, thuê, chia sẻ hoặc trao đổi thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào không liên quan, trừ khi có được sự cho phép của bạn trước, hoặc bên thứ ba và ứng dụng này (bao gồm cả chi nhánh ứng dụng này) cung cấp dịch vụ cho bạn hoặc cùng nhau, sau khi dịch vụ kết thúc, nó sẽ bị cấm truy cập tất cả các tài liệu như vậy mà nó đã có thể truy cập trước đó.

(b) Ứng dụng này cũng không cho phép bất kỳ bên thứ ba nào thu thập, chỉnh sửa, bán hoặc phân phối thông tin cá nhân của bạn dưới bất kỳ hình thức nào. Bất kỳ người dùng nào trong nền tảng ứng dụng này tham gia vào các hoạt động trên, một khi được tìm thấy, ứng dụng này có quyền chấm dứt thỏa thuận dịch vụ với anh ta ngay lập tức.

(c) Với mục đích phục vụ người dùng, ứng dụng này có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp thông tin mà bạn quan tâm, bao gồm nhưng không giới hạn gửi cho bạn thông tin sản phẩm và dịch vụ hoặc chia sẻ thông tin với đối tác ứng dụng này để họ biết có thể gửi cho bạn thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của họ (sau này cần có sự đồng ý trước của bạn)

3. Công bố thông tin

Trong các trường hợp sau đây, ứng dụng này sẽ tiết lộ toàn bộ hoặc một phần thông tin cá nhân của bạn theo mong muốn cá nhân của bạn hoặc yêu cầu của pháp luật.

(a) Tiết lộ cho các bên thứ ba với sự đồng ý trước của bạn;

(b) Để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ bạn yêu cầu, nó phải chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba;

(c) Tiết lộ cho bên thứ ba hoặc cơ quan hành chính hoặc tư pháp theo các quy định có liên quan của pháp luật hoặc các yêu cầu của cơ quan hành chính hoặc tư pháp;

(d) Nếu bạn vi phạm các luật và quy định có liên quan hoặc thỏa thuận dịch vụ ứng dụng này hoặc các quy tắc liên quan, nó cần được tiết lộ cho các bên thứ ba.

(e) Nếu bạn là người khiếu nại sở hữu trí tuệ đủ điều kiện và đã nộp đơn khiếu nại, cần tiết lộ cho người trả lời theo yêu cầu của người khiếu nại để cả hai bên có thể xử lý các quyền hoặc tranh chấp có thể có;

(f) Trong giao dịch được tạo trên nền tảng ứng dụng này, nếu bất kỳ bên nào trong giao dịch thực hiện hoặc hoàn thành một phần nghĩa vụ giao dịch và đưa ra yêu cầu tiết lộ thông tin, ứng dụng này có quyền quyết định cung cấp cho người dùng này thông tin cần thiết như thông tin liên lạc của đối tác và vv, để thực hiện hoàn thành giao dịch hoặc giải quyết tranh chấp;

(g) Các tiết lộ khác mà ứng dụng này cho là phù hợp theo luật pháp, quy định hoặc chính sách trang web.

4. Lưu trữ và trao đổi thông tin

Một số thông tin và dữ liệu của bạn được thu thập bởi ứng dụng này sẽ được lưu trữ trên các máy chủ của ứng dụng này hoặc các chi nhánh của ứng dụng này, những thông tin này có thể được gửi đến quốc gia, khu vực hoặc nước ngoài nơi ứng dụng thu thập thông tin và dữ liệu và sẽ được truy cập, lưu trữ và hiển thị từ đó.

5. Sử dụng cookie

(a) Với điều kiện bạn không từ chối chấp nhận cookie, Ứng dụng này sẽ đặt hoặc truy cập cookie trên máy tính của bạn để bạn có thể đăng nhập hoặc sử dụng dịch vụ nền tảng ứng dụng này hoặc các chức năng dựa trên cookie. Ứng dụng này sử dụng cookie để cung cấp cho bạn các dịch vụ chu đáo và cá nhân hơn, bao gồm các dịch vụ quảng cáo.

(b) Bạn có quyền chấp nhận hoặc từ chối cookie. Bạn có thể từ chối chấp nhận cookie bằng cách sửa đổi cài đặt trình duyệt của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn chọn từ chối cookie, bạn không thể đăng nhập hoặc sử dụng dịch vụ web hoặc các chức năng dựa trên cookie này.

(c) Chính sách này sẽ áp dụng cho thông tin thu được thông qua các cookie trong ứng dụng này.


6. Bảo mật thông tin

(a) Tài khoản ứng dụng này có chức năng bảo vệ an ninh. Hãy giữ thông tin tên người dùng và mật khẩu của bạn an toàn. Ứng dụng này sẽ đảm bảo thông tin của bạn không bị mất, không bị lạm dụng hoặc thay đổi bởi một số biện pháp bảo mật như mã hóa mật khẩu người dùng, v.v. Mặc dù các biện pháp bảo mật đã nói ở trên, xin lưu ý rằng không có biện pháp bảo mật hoàn hảo nào trên mạng thông tin.

(b) Khi sử dụng dịch vụ web ứng dụng này cho các giao dịch trực tuyến, chắc chắn bạn sẽ tiết lộ thông tin cá nhân của mình, như thông tin liên lạc hoặc địa chỉ bưu chính, cho đối tác hoặc đối tác tiềm năng. Vui lòng bảo vệ thông tin cá nhân của bạn đúng cách và chỉ cung cấp cho người khác khi cần thiết. Nếu bạn thấy rằng thông tin cá nhân của bạn bị tiết lộ, đặc biệt là tên người dùng và mật khẩu của ứng dụng được tiết lộ, vui lòng liên hệ với dịch vụ khách hàng của ứng dụng này ngay lập tức để ứng dụng có thể thực hiện các biện pháp tương ứng.

7. Thay đổi chính sách bảo mật này

(a) Nếu chúng tôi quyết định thay đổi chính sách bảo mật của mình, chúng tôi sẽ đăng những thay đổi này trong chính sách này, trên trang web của chúng tôi và tại các địa điểm chúng tôi nghĩ là phù hợp, để bạn có thể hiểu cách chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn, ai có thể truy cập và trong hoàn cảnh nào chúng tôi sẽ tiết lộ thông tin này.

(b) Công ty có quyền sửa đổi chính sách này bất cứ lúc nào, vì vậy vui lòng kiểm tra nó thường xuyên. Nếu có bất kỳ thay đổi lớn nào đối với chính sách này, công ty sẽ thông báo qua thông báo trang web.

Vui lòng bảo vệ thông tin cá nhân của bạn một cách cẩn thận, chứng minh họ chỉ cần. Nếu bạn thấy rằng thông tin cá nhân bị rò rỉ mà không có sự cho phép của bạn, đặc biệt là tên người dùng hoặc mật khẩu. Vui lòng kết nối với dịch vụ khách hàng kịp thời. cái đó.