NÚT WIFI SOS PANIC (SOS-W03T)

NÚT WIFI SOS PANIC (SOS-W03T)

Sản phẩm này là nút khẩn cấp WIFI SOS (cảnh báo thủ công, sau đây được gọi là "nút"),
với một chìa khóa báo động, cảnh báo dây rút, cảnh báo chống giả mạo, đặt lại cảnh báo và các chức năng khác. Chuông báo sẽ có âm thanh và ánh sáng báo động. Nó có thể phát hành cho tất cả các loại trường hợp khẩn cấp chỉ bằng một phím.

Tính năng Sử dụng quy trình SMT, khả năng chống tần số vô tuyến tuyệt vời
cảnh báo kéo dây, cảnh báo chống giả mạo, đặt lại cảnh báo