Sự khởi đầu tốt lành của Wolf-Guard trong năm của con chó

Tháng 2 23,2018

Đây là ngày làm việc đầu tiên của Đội bảo vệ sói vào ngày 23 tháng 2 năm 2018. Sau CNY, chúng tôi đã trở lại với hi vọng năm mới.

Vào ngày này, hầu hết các công ty / cửa hàng sẽ chào mừng may mắn năm mới của họ bằng cách đặt pháo hoa, do đó, Wolf-guard. Những người khác, chúng tôi cũng nhận được một sự ngạc nhiên lớn từ Wolf-Guard - Laisee (phong bì màu đỏ với tiền). Có thể kinh doanh của người bảo vệ sói tốt hơn và tốt hơn. Sự khởi đầu tốt lành của Wolf-Guard trong năm của con chó

Chia sẻ:

Bài viết gần đây

Tất cả các blog